موزه وان: با بیش از صد هزار اثر از دوره‌های مختلف که از منطقه جمع‌آوری شده‌اند در ساختمان جدید خود در نزدیکی قلعه وان پذیرای بازدیدکنندگان است.

1

1